Warsztaty Skills Shot to nasza autorska seria skondensowanych jednodniowych warsztatów, opartych w 100% na praktyce. Uczymy kompetencji, które Uczestnik może zastosować bezpośrednio w swojej organizacji już następnego dnia.

Skills Shot-y można łączyć ze sobą jak klocki, jednodniowe moduły szkoleniowe mogą tworzyć kilkudniowe kompleksowe szkolenia.

Każde z nich możemy też dostosować dokładnie do potrzeb Twojego zespołu, skontaktuj się z nami, uszyjemy dla Ciebie szkolenie na miarę.

 

Wybierz swój Skills Shot:

Zakres merytoryczny:

• planowanie w oparciu o macierz Eisenhovera;
• goal setting według metody SMART, delegowanie zadań, kontrola i
rozliczanie;
• feedback - udzielanie informacji zwrotnej trzema konkretnymi
narzędzami,
• maksymalna produktywność - zarządzanie sobą w czasie;
 

Dla kogo?
• managerów zarządzających zespołem, bez względu na branżę i wielkość
organizacji;
• osób planujących awans zawodowy na stanowisko managerskie;
• przedsiębiorców zatrudniających pracowników lub planujących
zatrudnienie;

Zakres merytoryczny:

• budowanie autorytetu w zespole i przywództwo (style
kierowania, określenie własnego stylu według Blake &
Mounton, style kierowania według Blancharda);
• różnorodność w zespole - jak nią zarządzać? (według
doświadczenia czy według osobowości);
• motywowanie i jego różne oblicza,
• rozwiązywanie sytuacji konfliktowych;
 

Dla kogo?
• managerów zarządzających zespołem, bez względu na branżę i wielkość
organizacji;
• osób planujących awans zawodowy na stanowisko managerskie;
• przedsiębiorców zatrudniających pracowników lub planujących
zatrudnienie;

Zakres merytoryczny:

• odpowiedzialność prawna i moralna rekrutera;
• ustalanie profilu kompetencyjnego kandydata i opisu stanowiska;
• zredagowanie efektywnego ogłoszenia o pracę i miejsca, w których warto je
opublikować;
• selekcja pracowników i pre-screening telefoniczny;
• technika prowadzenia wywiadu i zadawania pytań;
• najczęściej popełniane błędy, jak ich uniknąć?
• zasady poprawnego onboardingu pracownika i projektowanie szkolenia
wstępnego;
 

Dla kogo?
• osób rekrutujących pracowników;
• managerów zarządzających zespołem;
• przedsiębiorców zatrudniających pracowników lub planujących zatrudnienie;

Zakres merytoryczny:

• rola zespołu handlowego w organizacji, wyznaczanie celów i organizacja
pracy;
• ustalenie persony idealnego Klienta;
• analiza procesu sprzedaży w rozbiciu na 7 uniwersalnych kroków
(pozyskanie Klienta, analiza potrzeb, prezentacja oferty, walka z
obiekcjami, zamykanie sprzedaży, follow up);
• Projektowanie własnego procesu sprzedaży lub udoskonalanie
istniejącego;
 

Dla kogo?
• zespołów współpracujących ze sobą;
• managerów
• przedsiębiorców;

Zakres merytoryczny:

• Analiza typów osobowości, na podstawie testu wykonanego przez
każdego uczestnika;
• Zasady skutecznej komunikacji: poziomy komunikacji, pytania
zamknięte, otwarte, aktywne słuchanie, parafrazowanie etc;
• Co to jest asertywność i co mogę z nią zrobić?

Dla kogo?
• Zespołów współpracujących ze sobą;
• Managerów
• Przedsiębiorców;

Zakres merytoryczny:

• Widoczność – lokalizacja i otoczenie;
• Witryna i wejście do lokalu;
• Układanie półek;
• Dodatkowe przestrzenie na ekspozycję;
• Aranżacja strefy przykasowej i obsługa Klienta w tej strefie

Dla kogo?
• Przedsiębiorców, managerów i zespołów z branży sprzedaży detalicznej;
• Sieci franczyzowych (w warsztacie można uwzględnić standardy wymagane przez
sieć);
*) Warsztat 4 godzinny. Prowadzony bezpośrednio w sklepie Klienta.

 

Każde ze szkoleń poprzedzamy analizą potrzeb w formie:

 

 - wywiadu z zarządem,

 - anonimowej ankiety z Uczestnikami,

 - i/lub shadowingu w miejscu pracy;

 

po to, aby dopasować warsztat dokładnie do potrzeb Twojego zespołu.

 

 

 

Skontaktuj się z nami:

695 690 540

hello@candoconsulting.pl